Ngày 28/8, UBND TP Đà Nẵng vừa có Công văn số 5740/UBND-TTTP, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn thành phố. Qua đó, trọng tâm là rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, theo Công văn số 3447-CV/TU ngày 29-7-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi tiêu cực, tham nhũng.

(ảnh minh họa) Chính quyền Đà Nẵng sẽ quyết liệt thay thế, loại trừ những cán bộ có biểu hiện, dư luận về tiêu cực tham nhũng trong tiếp xúc với tổ chức, công dân.

Cụ thể, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện rà soát, đánh giá, chấn chỉnh, thay thế hoặc đề xuất thay thế kịp thời những cán bộ không đủ phẩm chất, đạo đức, có dư luận về tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng và các cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc với tổ chức, công dân, dễ phát sinh tham nhũng. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế hoạt động, quy trình làm việc của các đoàn kiểm tra, thanh tra; bảo đảm giải quyết công việc công khai, minh bạch, chặt chẽ; không để tạo kẽ hở cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đẩy nhanh tiến độ các công việc có liên quan đến công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ việc tham nhũng để răn đe, giáo dục chung.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vòi vĩnh, nhũng nhiễu, cố tình né tránh, chậm trễ, kéo dài, làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hành vi tham nhũng, tiêu cực khác. Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị mình; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 5-1-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.


Hoài Thu