Qua đó, Sở Nội vụ Đà Nẵng đã cho biết: Thời gian qua, việc tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố chưa có hướng dẫn đầy đủ, do vậy có hiện tượng “chạy” để vào cơ quan hành chính. Vì thế, Sở Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn về việc này để thực hiện công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận công chức, viên chức vào các cơ quan của thành phố.


Văn bản của Sở Nội Vụ Đà Nẵng gửi Sở Thông tin và Truyền Thông. 

Theo đó, việc tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về các đơn vị sự nghiệp công lập tiến hành theo quy trình công khai, đúng trình tự quy định của pháp luật về quản lý công chức, viên chức. Riêng đối với các cơ quan hành chính, hiện nay, số người làm việc đã vượt số chỉ tiêu biên chế Bộ Nội vụ giao cho thành phố. Thành phố đã chỉ đạo tạm thời “không tiếp nhận công chức ngoài thành phố, không thực hiện hợp đồng lao động mới, thực hiện tinh giản biên chế” để giảm số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính còn đúng chỉ tiêu biên chế do Bộ Nội vụ giao. 

Thông tin thành phố Đà Nẵng không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về công tác tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý”… khiến dư luận không chỉ tại TP. Đà Nẵng mà nhiều người dân ngoại tỉnh hiện đang sinh sống và làm việc ở Đà Nẵng lo lắng.

Từ vấn đề nêu trên, tạm thời thành phố không tiếp nhận công chức, viên chức đang công tác ở các tỉnh, thành khác chuyển công tác về các cơ quan hành chính thuộc thành phố quản lý. Còn việc tuyển dụng mới công chức thông qua thi tuyển, vẫn thực hiện bình thường theo quy định, người ngoài thành phố vẫn được tham gia thi tuyển. Đối với việc công chức, viên chức (CC – VC) đang công tác ở các tỉnh, thành khác chuyển công tác đến các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố, vẫn thực hiện tiếp nhận nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu theo Công văn số 9039/UBND-SNV ngày 6/11/2017 của Chủ tịch UBND thành phố.

 Trước đó, ngày 2-12, Sở Nội vụ Đà Nẵng đã có văn bản 3218/SNV-CCVC gửi các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP Đà Nẵng hướng dẫn quy trình, thủ tục, thẩm quyền giải quyết hồ sơ tiếp nhận công chức, viên chức (CCVC) ngoài TP Đà Nẵng về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP quản lý. Theo đó, không tiếp nhận CCVC ngoài TP Đà Nẵng về cơ quan hành chính của TP. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND TP quyết định thì nguyên tắc, quy trình, hồ sơ thực hiện tương tự như tiếp nhận về đơn vị sự nghiệp; thẩm quyền tiếp nhận thực hiện theo phân cấp quản lý CC.

Sở Nội vụ Đà Nẵng cũng hướng dẫn điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận CCVC về đơn vị sự nghiệp, điều kiện riêng đối với việc tiếp nhận giáo viên các cấp, việc áp dụng chính sách ưu tiên thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại Công văn số 9039/UBND-SNV ngày 6/11/2017. Việc tiếp nhận CCVC không thuộc UBND TP Đà Nẵng quản lý chuyển đến công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP quản lý phải đảm bảo nguyên tắc: Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tiếp nhận phải còn chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao nhưng chưa sử dụng (sau khi đã trừ số chỉ tiêu thực hiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021); có vị trí làm việc dự kiến tiếp nhận phù hợp với Đề án vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. …

Hoài Thu