Hội thảo lần này là một dịp tốt nhất để các cơ quan chức năng, các tổ chức liên quan, các nhà bảo tồn cùng nhau phân tích các vấn đề như "Đánh đổi giá trị môi trường" hay là "Lựa chọn phương án khả thi", "Khai thác lợi thế" hay "Bảo tồn tính nguyên vẹn" của Bán đảo Sơn Trà, qua đó cung cấp thêm thông tin và cơ sở khoa học cho việc xác định những giới hạn của tính chịu đựng môi trường và phương thức cho sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển ở Bán đảo Sơn Trà".

Hơn 150 nhà khoa học hàng đầu, chính quyền TP. Đà Nẵng và các ngành chức năng cùng nhau “tìm giải pháp” bảo vệ Sơn Trà tại Hội thảo “Khoa học bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên bán đảo Sơn Trà”.  

Tại hội thảo, lãnh đạo chính quyền Đà Nẵng cũng đã thảo luận, tiếp thu ý kiến của các đại biểu 3 miền, các nhà khoa học về những sáng kiến, giải pháp phát triển bền vững ở bán đảo Sơn Trà. 

Qua đó, cùng chung một chính kiến cho rằng: Bán đảo Sơn Trà vẫn là phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Trong đó, ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, thể thao, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa tâm linh, bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai”. 

Đồng thời, các kết quả thảo luận của Hội thảo sẽ được Ban tổ chức tóm tắt, tổng hợp trong Thư khuyến nghị gửi cho các cơ quan chức năng có liên quan ở Chính phủ và thành phố Đà Nẵng nhằm góp phần làm cơ sở cho việc điều chỉnh Bản Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà.

Để đảm bảo tính bền vững, phát triển du lịch ở bán đảo Sơn Trà cần được quy hoạch, đánh giá và lập kế hoạch cẩn thận. Du lịch sinh thái tạo ra thu nhập cũng giúp bảo tồn rừng, thiên nhiên và động vật hoang dã ở Sơn Trà thông qua quỹ bảo tồn.

Chưa bao giờ những giá trị đa dạng sinh học và môi trường thiên nhiên của Bán đảo Sơn Trà được cộng đồng người dân cả nước thảo luận cùng chia sẻ nhiều như lúc này. 

Do vậy, Hội thảo là một dịp tốt nhất để các cơ quan chức năng, các tổ chức liên quan, các nhà bảo tồn cùng nhau phân tích các vấn đề như “Đánh đổi giá trị môi trường” hay là “Lựa chọn phương án khả thi”, “Khai thác lợi thế” hay “Bảo tồn tính nguyên vẹn” của Bán đảo Sơn Trà, qua đó cung cấp thêm thông tin và cơ sở khoa học cho việc xác định những giới hạn của tính chịu đựng môi trường và phương thức cho sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển ở Bán đảo Sơn Trà.

Hoài Thu