Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội diễn ra ngay sau khi Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa kết thúc thành công với việc thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước như việc thông qua Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển; Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018; xem xét quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Đặc biệt là Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. Những kết quả của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã tạo niềm tin tưởng, phấn khởi đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trên lĩnh vực kinh tế, báo cáo của Chính phủ cho thấy với sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị, ngay từ đầu nhiệm kỳ, nền kinh tế đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức. 9 tháng đầu năm 2018, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội đạt được rất toàn diện, 8/12 chỉ tiêu Quốc hội giao năm 2018 sẽ vượt, 4/12 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Chỉ số CPI bình quân 9 tháng năm 2018 tăng 3,57%. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 179 tỷ USD, tăng 15,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 17,5%, cao hơn khu vực FDI (tăng 14,6%); GDP 9 tháng năm 2018 tăng 6,98%, là mức tăng cao nhất cùng kỳ kể từ năm 2011. Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,65%, là động lực chính của tăng trưởng.

Triển vọng GDP năm 2018 dự báo có thể tăng cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 6,7%. Trên các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả cụ thể rõ rệt.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và mở rộng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, kinh tế - xã hội của đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng, còn tiềm ẩn những yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và an sinh xã hội đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phải có nhiều nỗ lực trong thời gian tới.

Với rất nhiều nội dung quan trọng đã được các cơ quan chức năng chuẩn bị kỹ lưỡng, sâu sắc thời gian qua chắc chắn Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV sẽ đáp ứng được sự kỳ vọng, mong đợi và gửi gắm của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước xứng đáng với vị thế một Quốc hội thực sự đổi mới, hành động vì lợi ích của nhân dân.

Lam Giang