Ngày 28-5, chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký văn bản số 3900/UBND-QLĐTh giao Chủ tịch UBND quận Hải Châu chủ trì, phối hợp với Giám đốc sở Nội vụ cùng các ban ngành có liên quan  tổ chức gặp mặt toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị để quán triệt, chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc.

Đà Nẵng chấn chỉnh thái độ thiếu chuẩn mực của cán bộ.

Qua đó, Chủ tịch Đà Nẵng đã yêu cầu ngành chức năng phải công khai toàn bộ nội dung tố cáo của công dân. Đồng thời các sở Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải và UBND các quận huyện trên địa bàn thành phố thực hiện việc tổ chức gặp mặt để quán triệt thái độ làm việc, tăng cường kỷ cương hành chính, kết hợp với tập huấn chuyên sâu về công tác phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị cho toàn thể lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị trên địa bàn.

Được biết, nội dung thư tố cáo của công dân gửi Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng lần này là về việc, một số cán bộ quy tắc đô thị quận Hải Châu thường xuyên hoạnh hoẹ một chủ quán bán cafe, nước giải khát vỉa hè. Thậm chí, nói rất thô tục, vô văn hoá.

Hoài Thu