Ra đời trong những ngày sục sôi khí thế chuẩn bị Toàn quốc kháng chiến, Báo Công an mới – tiền thân của Báo CAND lập tức được tôi luyện trong cuộc đấu tranh với thù trong, giặc ngoài, bảo vệ thành quả Cách mạng tháng Tám.

Tên gọi “Công an mới” đã phản ánh tôn chỉ, mục đích của tờ báo và bản chất của lực lượng CAND là “Công an của ta là công an của dân, dựa vào dân mà làm việc, vì dân mà phục vụ” . Xuyên suốt 7 thập kỷ, sự ra đời và phát triển của Báo CAND luôn gắn với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Việc Báo Công an mới ra đời trong bối cảnh “nước sôi, lửa bỏng”, khẳng định vị trí, vai trò to lớn của công tác thông tin, tuyên truyền nói chung và báo chí nói riêng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Trong kháng chiến chống Pháp, dù tòa soạn báo phải di chuyển nhiều lần, mang nhiều tên khác nhau, song Báo Công an mới, Báo Rèn luyện… luôn phát huy vai trò tích cực, hoàn thành sứ mệnh cao cả, góp phần vào những thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

Vinh dự và tự hào to lớn của những người làm Báo CAND là được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm chăm lo, giáo dục và rèn luyện. Trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII (ngày 11-3-1948), Bác đã có những căn dặn cụ thể, sâu sắc với những người làm báo Công an, sao cho thiết thực, hiệu quả: ...“Cần làm ngắn lại và viết những vấn đề thật thiết thực để mọi người đọc đều có thể hiểu và làm được. Như thế mới có tác dụng giúp đẩy mạnh công tác, đẩy mạnh thi đua.

Trên báo, cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng chục triệu người và hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong. Trên tờ báo phải luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức...” . Trong thư, Người đã nêu sáu điều “Tư cách người Công an Cách mệnh”.

Cái tên Báo Công an nhân dân chính thức ra đời năm 1957. Trong lời tựa “Cùng bạn đọc” của số báo đầu tiên (số 1 bộ mới), ra ngày 15-7-1957, đã khẳng định: “Với hình thức và nội dung đổi mới, rộng rãi, Công an nhân dân là diễn đàn chung của toàn thể các bạn trong ngành, là nơi các bạn trao đổi kinh nghiệm công tác, giúp nhau trau dồi tư tưởng, lí luận, chính sách và nghiệp vụ công an để cùng nhau tiến bộ, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân đắc lực hơn nữa”.

Thời kỳ sau đó, căn cứ tình hình, nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Báo CAND đã nhiều lần thay đổi về tổ chức, phương thức hoạt động, nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ của lực lượng Công an.

Báo CAND bước vào giai đoạn phát triển mới khi tổ chức, bộ máy lực lượng Công an thực hiện theo Nghị định 250/CP ngày 12-6-1981 của Chính phủ. Tổ chức của Báo được xác định tương đương cấp cục, là đầu mối trực thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND (nay là Tổng cục Chính trị CAND). Đến năm 1988, Báo CAND phát hành công khai và nhanh chóng ghi những dấu son cùng báo chí đất nước thời kì đổi mới…

Tháng 11-2003, lãnh đạo Bộ Công an quyết định sáp nhập Báo An ninh thế giới vào Báo CAND, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho tờ báo và những người làm báo Công an. Hiện tại, Báo CAND có 6 ấn phẩm báo in và Báo Điện tử Công an nhân dân, là một tổ hợp báo chí đa dạng và hiện đại.

Trong những năm gần đây, Báo CAND tiếp tục bám sát yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, phản ánh kịp thời những thành tích, chiến công của cán bộ, chiến sỹ, những điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhạy cảm phát hiện, phản ánh trung thực và sinh động đời sống kinh tế, xã hội; đồng thời dũng cảm đấu tranh với cái xấu, những mặt trái xã hội và phản bác những quan điểm sai trái, lật tẩy những hành vi lợi dụng tự do, dân chủ, ngôn luận để chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Vị thế và uy tín của Báo CAND được giữ vững, ảnh hưởng của tờ báo tiếp tục lan tỏa. Trong 2 thập kỉ gần đây, phóng viên Báo CAND luôn đoạt giải tại Giải báo chí toàn quốc, Giải báo chí quốc gia, cũng như các giải báo chí uy tín của các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Đội ngũ những người làm báo Công an ngày càng trưởng thành, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có uy tín trong báo giới; tự tin, vững bước tiến vào thời đại báo chí công nghệ số và truyền thông đa phương tiện.

Kỷ niệm 70 năm phát hành số báo đầu tiên, những người làm Báo CAND hôm nay nguyện không ngừng rèn luyện, giữ gìn “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”, phát huy truyền thống của các thế hệ tiền bối, hoàn thành sứ mệnh của người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo công an nhân dân và những phần Thưởng, danh hiệu cao quý

Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Báo CAND (1986)
Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Báo CAND (1996)
Huân chương Lao động hạng Ba tặng Báo CAND (2001)
Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an (2001)
Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Báo ANTG (2003)
Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tặng Báo CAND (2007)
Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Báo CAND (2011)
 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Báo CAND (2016)

An Khang