Toyota đưa hệ thống sản xuất vào chương trình đào tạo ở Việt Nam
Chương trình Monozukuri với mục tiêu tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như các sinh viên kỹ thuật có cơ hội tiếp cận và hiểu sâu hơn về Hệ thống sản xuất Toyota (Toyota Production System – TPS) và những bí quyết thành công của Toyota. Từ đó, Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam. 

Dưới sự giảng dạy của các giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, cùng các chuyên gia của Toyota, chương trình Monozukuri năm nay tiếp tục triển khai 03 hoạt động chính gồm các khóa đào tạo, mô hình cải tiến thí điểm và hội thảo.

Các khóa đào tạo trong Monozukuri nhằm mục đích cung cấp và chia sẻ các thông tin về Hệ thống Sản xuất Toyota (TPS), giảm thiểu lãng phí và cải tiến không ngừng, áp dụng phương pháp đào tạo tiện tiến. Trong đó, học viên đóng vai trò trung tâm tham gia các thảo luận nhóm, bài tập tình huống, xác định các vấn đề ngay trong công việc thực tiễn sản xuất hàng ngày của công ty và đề xuất các giải pháp thích hợp, giảng viên đóng vai trò là người cố vấn.

Ở phần đào tạo lý thuyết, học viên được giới thiệu tổng quan về TPS, gồm các trụ cột cơ bản của TPS (Sản xuất đúng thời điểm - JIT/ Just in time, Tự động hóa thông minh - Jidoka, Công việc tiêu chuẩn - Standardized Work); Loại bỏ lãng phí và cải tiến liên tục - Kaizen & Muda; Quản trị kho hàng và Logistics theo phương thức TPS.

Với nội dung thực hành, học viên được học hỏi cách áp dụng TPS trong thực tế thông qua các chuyến tham quan nhà  máy sản xuất tại TMV và một trong những doanh nghiệp đã tham gia chương trình Monozukuri trước đó. Dự kiến 4 khóa học Monozukuri dành cho doanh nghiệp và sinh viên sẽ được thực hiện trong thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 3/2018

Minh Quang