Có trên 330 ý kiến đóng góp cho lực lượng Công an xã. Tại các diễn đàn, với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, nhiều ý kiến đóng góp của người dân về tình hình ANTT cũng như tinh thần trách nhiệm, thái độ của cán bộ, chiến sỹ Công an khi làm nhiệm vụ và tiếp xúc với nhân dân đã được lực lượng Công an tiếp thu nghiêm túc và giải đáp đầy đủ những thắc mắc.

Việc duy trì các diễn đàn lắng nghe ý kiến của nhân dân như thế này nhằm giúp lực lượng Công an kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong công tác cũng như tiếp xúc với nhân, tạo được lòng tin trong nhân dân. Từ đó giúp nhiều địa phương chuyển hóa được địa bàn. Nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao, tích cực hơn trong việc phối hợp với lực lượng Công an; chủ động phòng chống và tố giác các loại tội phạm, góp phần giữ vững tình hình ANTT tại địa phương.

Minh Quỳnh