Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo các đại biểu tham dự Hội nghị, để thực hiện âm mưu, ý đồ phá hoại, các thế lực thù địch đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kích động biểu tình gây rối ANTT; móc nối, lôi kéo người vào tổ chức, hướng dẫn phương thức hoạt động… Thời gian gần đây, các đối tượng tập trung nhiều vào việc sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, các tiện ích trên không gian mạng để móc nối, lôi kéo người tham gia tổ chức. Thế lực thù địch đã tác động, lôi kéo nhiều đối tượng ở Bến Tre đăng kí tham gia các tổ chức phản động và hội, nhóm chống đối khác nhau.

Đại tá Võ Hùng Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Võ Hùng Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Bến Tre đã tập trung tổ chức tốt các mặt công tác, nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống  phá của các loại đối tượng. Lực lượng an ninh các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu nòng cốt trong phòng ngừa, đấu tranh, quản lý đối tượng phản động, chống đối. 
Đại diện Bộ Công an trao tặng Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân.

Kết hợp với tận dụng những tiện ích trên không gian mạng để tuyên truyền, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, vạch trần âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các loại đối tượng. Công an các huyện, thành phố đã làm tốt công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng phản động, chống đối chính trị, từ đó làm cho nhiều đối tượng chuyển biến tốt, không còn hoạt động chống phá.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập tặng Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân Công an Bến Tre.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với đối tượng phản động, chống đối chính trị trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Đại tá Võ Hùng Minh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT nói chung và công tác chống phản động nói riêng. Tăng cường tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phòng ngừa, giải quyết dứt điểm vụ việc phức tạp về ANTT. Tập trung xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vững mạnh. 
Đại tá Võ Hùng Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu, đối tượng trọng điểm. Theo dõi sát diễn biến tình ninh an ninh trên địa bàn và trong khu vực. Từ đó chủ động có kế hoạch biện pháp vô hiệu hóa các hoạt động chống phá của các đối tượng… Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác ứng dụng khoa học công nghệ để phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động của đối tượng phản động, chống đối chính trị trên không gian mạng.
Các đại biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ Công an, UBND tỉnh Bến Tre, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã trao tặng bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân Công an Bến Tre vì có thành tích cao trong công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với số đối tượng phản động, chống đối chính trị trong thời gian qua.


Trần Lĩnh