Cuốn sách do NXB Hội Nhà văn và Phương Nam Books liên kết xuất bản với số lượng 2,000 bản, in xong và nộp lưu chiểu quý I/2017.

Theo công văn mà Cục Xuất bản, In và Phát hành, qua kiểm tra lưu chiểu, NXB Hội Nhà văn đăng ký xuất bản đề tài “Một cơn gió bụi” với thể loại là thơ văn nhưng nội dung cuốn sách xuất bản không đúng thể loại và tóm tắt nội dung như đã đăng ký.

Bên cạnh đó, nội dung cuốn sách cũng có những chi tiết , đánh giá không phù hợp, không khách quan hoặc chưa được kiểm chứng...

Bìa cuốn "Một cơn gió bụi".

Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu NXB Văn học “không phát hành và thu hồi toàn bộ số sách “Một cơn gió bụi” đang phát hành trên thị trường.

“Một cơn gió bụi (Kiến văn lục) là cuốn hồi ký của học giả Trần Trọng Kim (1882-1953). Trần Trọng Kim là tác giả của nhiều trước tác: “Việt Nam sử lược” (2 tập, 1928); “Nho giáo” (2 tập, 1930 - 1933), “Việt Nam văn phạm; Truyện Thúy Kiều (cùng soạn với Bùi Kỷ, 1925)…

PV