Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên là kết quả của sự vận dụng sáng tạo đường lối quân sự của Đảng, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Thắng lợi to lớn của Chiến dịch đã tạo ra sự thay đổi căn bản về so sánh lực lượng và thế chiến lược có lợi cho ta, còn địch bị suy sụp và tan rã về chiến lược, dẫn đến co cụm và bị động đối phó trên các chiến trường.

Một số hình ảnh lịch sử quan trọng tại buổi trưng bày.

Chiến thắng mở ra thời cơ của cuộc tổng tiến công chiến lược, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch Huế - Đà Nẵng lấy tên là “Mặt trận 475”. Chiến trường được phân thành hai khu vực : Trị Thiên – Huế và Quảng Nam – Đà Nẵng, trong đó mục tiêu chủ yếu là Huế - Đà Nẵng.

Hơn 100 tư liệu, hình ảnh tại buổi trưng bày đã đem đến cho người xem những ấn tượng về một thời gian lao mà anh dũng, khẳng định tính ưu việt của đường lối chiến tranh nhân dân, khoa học quân sự vượt trội của Đảng và quân đội ta. Từ đó củng cố niềm tin, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Qua đó, ban tổ chức hy vọng sẽ giúp cán bộ, nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung và thị xã Điện Bàn hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng trong thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên đã mở ra thời cơ tổng tiếng công và nổi dậy dành thắng lợi hoàn toàn Mùa Xuân 1975.

Buổi trưng bày sẽ kéo dài từ ngày 26-4 đến ngày 1-5-2016.

Hà Ngọc