Lễ hội Sen kéo dài đến ngày 1-7, với 4 chủ đề chính, gồm: “Sắc Sen” là các chương trình trình diễn áo dài sen; “Vị Sen” với các hoạt động trưng bày, giới thiệu ẩm thực sen; “Màu Sen” là triển lãm ảnh nghệ thuật về sen và sẽ được bán đấu giá để hỗ trợ đồng bào khó khăn; “Nét Sen” nhằm quảng diễn một số nghề truyền thống có sử dụng hình ảnh của sen.

Anh Khoa