Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở ra cục diện mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tạo bước ngoặt quyết định để dân tộc ta đi tới thắng lợi. 

Bộ tem được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế bằng hình tượng những người chiến sĩ, du kích miền Nam anh dũng chiến đấu và hi sinh, được đặt trong khung cảnh cánh chim hoà bình, thể hiện rõ quyết tâm gìn giữ Tổ quốc của người Việt Nam.

Bên cạnh bộ tem này, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng sẽ phát hành bộ tem “Phòng chống tác hại của thuốc lá” nhằm tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá, giảm nhu cầu sử dụng, qua đó giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.

H. Ly