Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huệ cho biết, Hội đã quan tâm vấn đề sáng tác và công bố hàng trăm tác phẩm văn học của hội viên, thúc đẩy sáng tạo về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng, đời sống xã hội đương đại, tạo nên diện mạo văn học Thủ đô đa dạng, cá tính, góp phần xây dựng văn hóa, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại. 

Hội cũng quan tâm đến các câu lạc bộ văn học, thành lập hai chi hội khu vực Hà Đông - Sơn Tây và Gia Lâm - Đông Anh - Sóc Sơn, tạo nên phong trào sáng tác rộng khắp, xây dựng nền tảng phát triển văn học chất lượng cao.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ XIII (2020-2025).

Tại đại hội, các đại biểu thống nhất, trong nhiệm kỳ mới, Hội Nhà văn Hà Nội hướng tới mục tiêu trở thành một tổ chức văn học có lý tưởng chính trị, lý tưởng nhân văn cao đẹp, tập hợp, đoàn kết tài năng. Hội cũng sẽ đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng website, bồi dưỡng cây bút trẻ nâng cao chất lượng giải thưởng, tổ chức các cuộc thi văn học về đề tài Hà Nội, lập Quỹ sáng tác Hà Nội, thành lập Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Hà Nội,..

Đại hội cũng đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ XIII (2020-2025) gồm 9 thành viên. Trong đó, nhà thơ Trần Gia Thái được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội, 3 Phó Chủ tịch là nhà thơ Bùi Việt Mỹ, nhà văn Y Ban và nhà thơ Lê Cảnh Nhạc.

Hoa Nga