Nghi thức dâng lễ vật vào Đền Hùng Tân Hiệp.

Mở đầu chương trình lễ giỗ Hùng Vương, đồng chí Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra chính phủ thực hiện nghi thức đánh trống khai lễ tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, huyện Tân Hiệp. Tiếp sau đó, tất cả 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Hiệp lần lượt dâng lễ vật, gồm các loại sản vật tại địa phương do nhân dân lao động tạo nên để bày tỏ lòng thành kính tri ân tổ tiên, các vị Vua Hùng. 

Cùng tham gia nghi thức dâng lễ vật còn có các đoàn đại biểu ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh và tỉnh bạn, các doanh nghiệp và đông đảo quần chúng nhân dân.

Tiết mục hát múa khai mạc lễ dâng hương.

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp, Chủ lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta được mở đầu từ thời đại Hùng Vương. Cách đây mấy ngàn năm, tổ tiên chúng ta đã chung sức, đồng lòng khai sơn, phá thạch, mở lối, đắp nền, chiến thắng thiên tai, ngoại xâm, tạo dựng cơ nghiệp, xây dựng cơ đồ, thêu dệt nên giang sơn gấm vóc cho chúng ta.

Từ đời này qua đời khác, các Vua Hùng đã dựng nên nhà nước Văn Lang, quốc gia độc lập, tự do đầu tiên của người Việt, góp phần xây dựng nền văn minh sông Hồng rực rỡ của nhân loại. Sự ra đời của nhà nước Văn Lang đánh dấu bước phát triển lớn lao, có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, mở đầu thời đại dựng nước và giữ nước, đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của dân tộc. 

Bắt đầu từ cội nguồn sâu xa ấy, dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên một nền văn hiến rực rỡ, một bản lĩnh kiên cường, được trải nghiệm qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. 

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp, Chủ lễ giỗ dâng hương. 

Từ nhà nước Văn Lang thời đại các Vua Hùng đến Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, các thế hệ con cháu lạc Hồng đã dày công bồi đắp nên truyền thống quý báu. Đó là lòng yêu nước tha thiết, tinh thần đùm bộc gắn kết cộng đồng, ý chí quyết tâm giữ gìn cơ nghiệp của tổ tiên, quyết tâm xây dựng đất nước. 

Ngày 19-9-1954 nhân dịp đến viếng đền Hùng, Bác Hồ kính yêu đã căn dặn, “các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 

Thực hiện lời dặn của Bác, Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng trường kỳ và oanh liệt, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.Là người Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, không phân biệt đồng bào lương hay giáo, chúng ta đều có chung cội nguồn là con cháu Vua Hùng. Từ đó, quyết tâm chung sức, đồng lòng xây dựng non sông gấm vóc Việt Nam vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính Phủ dâng hương các Vua Hùng vào sáng 14-4.

Đảng bộ, nhân dân huyện Tân Hiệp nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung, tự hào nơi cách đất Tổ Phú Thọ hai ngàn cây số đã có được một ngôi đền thờ Quốc Tổ, tọa lạc tại ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, cách quốc lộ 80 khoảng 2 km do một vài người dân địa phương, tự nguyện đóng góp cây lá, xây cất đơn sơ từ năm 1957. Năm 2015, Kiên Giang tiến hành xây dựng lại phần chính điện mới khang trang hơn, đồng thời mở rộng quy mô Đền. 

Trước đó vào năm 2004, đền được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Qua các năm lễ giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch tại Đền thờ quốc Tổ Hùng Vương Tân Hiệp càng thêm phần trang trọng và có sức lan tỏa rộng rãi. Tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng, nêu cao tinh thần thượng võ của dân tộc, tri ân tổ tiên và các vua Hùng có công dựng nước. Số lượng người tham gia lễ hội đã lên đến khoảng hàng chục ngàn người, có cả các đoàn khách từ ngoài tỉnh đến tham gia, chiêm bái.

Đông người về dâng hương vào sáng 14-4.

Sau cùng lãnh đạo các sở ban ngành, doàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; lãnh đạo các địa phương và đại diện các dân tộc, tôn giáo, các doanh nghiệp, cùng đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh đã tiến hành dâng hương lên bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương, huyện Tân Hiệp. Lễ hội năm nay ước tính có gần 15 ngàn lượt người đến với các hoạt động của lễ hội.

Đức An