Trước đó, những ngôi nhà rường này do các hộ Hồ Thanh Yên, Trương Thị Thú, Lê Ngọc Thị Thí, Lê Trọng Đào và Lê Trọng Kiểm quản lý bị xuống cấp, hư hại nên được tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa vào danh sách hỗ trợ trùng tu với các hạng mục, gồm: phục hồi tường bao, cột gỗ, kèo, lợp mái ngói liệt với tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng. 

Việc trùng tu nhà rường tại làng cổ Phước Tích nhằm bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc đặc trưng, góp phần phát triển du lịch địa phương. 

Anh Khoa