Trận lũ dữ hôm 8 và 9-12 đã gây sạt lở nặng tại 2 điểm của bờ kè này với tổng chiều dài 60m, ăn sâu vào hơn 2m. Sau khi đóng cọc sắt, Ban quản lý Di tích tỉnh cũng đã cho nạo vét đất cát và gạch đá đã bị sạt xuống bờ hồ; căng dây để đảm bảo an toàn và mỹ quan. 

Gia cố bờ kè Di tích Thành cổ Quảng Trị.

Về lâu dài, đơn vị sẽ đầu tư xây dựng lại hệ thống bờ kè trên nhằm sử dụng lâu dài và an toàn. Hệ thống bờ kè này đã được xây cách đây 14 năm, đến nay đã có dấu hiệu xuống cấp, dễ bị sạt lở, hư hỏng.

Thanh Bình