Quyết định của Sở này được đưa ra sau phản ứng mạnh mẽ của dư luận và những công văn hỏa tốc của Cục Nghệ thuật biểu diễn gửi liên tục từ ngày 24-3 đến nay.

 Trước đó, tối ngày 25-3, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã gửi công văn yêu cầu Sở này làm rõ vụ việc cấm bài hát “Màu hoa đỏ” và báo cáo về Cục trước 16 giờ ngày 27-3.  

Công văn do Sở VH-TT&DL Tiền Giang gửi đi. 

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở VH-TT&DL tỉnh Tiền Giang thông báo thu hồi toàn bộ nội dung Công văn số 120/SVHTTDL-TTr ngày 7-2-2017 về việc lưu hành, phổ biến các bài hát chưa được phép phê duyệt nội dung tại các cơ sở kinh doanh karaoke và Công văn số 288/SVHTTDL-TTr ngày 16-2-2017 về việc nói rõ thêm nội dung Công văn ngày 7-2. Thời gian thu hồi 2 công văn trên được tính từ ngày 27-3.

Đồng thời, Sở đề nghị thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Sở và Phòng văn hóa – Thông tin các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện Công văn này. 

Đậu Dung