Tại TP Quy Nhơn 20h đêm 5-5, Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch phối hợp UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ đón nhận bằng của Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh Nghệ thuật Bài Chòi  Nam Trung bộ Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trình diễn Nghệ thuật Bài Chòi

Trong buổi lễ, một Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Âm vang nghệ thuật Bài Chòi” được dàn dựng công phu, quy tụ gần 400 nghệ nhân, nghệ sĩ, ca sĩ của 9 tỉnh có di sản Bài Chòi tham gia trình diễn. Ba chương trong chương trình nghệ thuật đề cập đến quá trình hình thành và phát triển Bài Chòi; Nét văn hóa này đặc sắc của người miền Trung Việt Nam; Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Bài Chòi khu Nam Trung Bộ. Tại sự kiện này, Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch công bố Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam. 

Theo đó, nhiều hoạt động sẽ được triển khai thực hiện như: Tiếp tục nhận diện giá trị, nghiên cứu, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản; tạo điều kiện cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản trong cộng đồng; tôn vinh các cá nhân, câu lạc bộ, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản; tăng cường các hình thức giáo dục phù hợp trong và ngoài trường học để truyền dạy di sản cho thế hệ trẻ; phối hợp với các cơ quan truyền thông, các hội nghề nghiệp giới thiệu, quảng bá về giá trị di sản tới công chúng trong và ngoài nước, gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch bền vững.


Hữu Toàn