DIFF 2018 ghi dấu với khán giả, bằng những con số ấn tượng, bằng những ký ức lung linh, hoành tráng.PV