Theo đó, 7 di sản văn hóa phi vật thể mới được bổ sung vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lần này gồm có: Lễ hội Nàng Hai của người Tày ở xã Tiên Thành, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Lễ hội Đền Lảnh Giang ở xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Lễ hội Đền Chiêu Trưng ở 4 xã: Thạch Bàn và Thạch Hải thuộc huyện Thạch Hà, Mai Phụ và Thạch Kim thuộc huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Lễ hội Katê của người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận. Nghệ thuật làm gốm của người Chăm làng Bàu Trúc ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 

Lễ hội Trò Chiềng ở xã Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Lễ Hát múa ăn mừng dưới cây Bông (Kin Chiêng Boọc Mạy của người Thái ở xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa).

7 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận thuộc 3 loại hình: Lễ hội truyền thống, Nghề thủ công truyền thống, Tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Quyết định cũng nêu, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Hải Châu