Cụ thể, trong văn bản báo cáo Chính phủ, UBND tỉnh Hà Giang khẳng định, Danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng danh thắng cấp quốc gia năm 2009, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nằm trong các quy hoạch: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn 2030;

Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn  tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Năm 2017, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 989/QĐ-UBND về ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

UBND tỉnh giao cho các huyện, thành phốchịu trách nhiệm đảm bảo nguồn lực để quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích đã được xếp hạng trên địa bàn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động quản lý, bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn.

Dòng sông Nho Quế nhìn từ đèo Mã Pì Lèng.

Danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, trong những năm qua đã được khách du lịch đánh giá là điểm đến hấp dẫn của Hà Giang với phong cảnh đẹp, vệ sinh môi trường đảm bảo. Tuy nhiên địa bàn danh thắng nằm trên cung đường đèo, chưa có điểm dừng chân ngắm toàn cảnhhẻm Tu Sản, Mã Pì Lèng.

Báo cáo khảo sát của Giáo sư Guy Martini, Tổng Thư ký Ban điều phối Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, chuyên gia GGN vào tháng 2 – 2018, năm 2018) đã khuyến nghị tỉnh Hà Giang xây dựng điểm dừng chân phục vụ du khách tại khu vực Mã Pì Lèng (khu vực xây dựng nhà nghỉ nêu trên). Căn cứ báo cáo khuyến nghị này, UBND tỉnh đã tổ chức 2 đoàn đi kiểm tra và có văn bản chỉ đạo, giao cho huyện Mèo Vạc triển khai thực hiện, yêu cầu hoàn thành trước tháng 7-2018 để phục vụ cho kỳ tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ hai năm 2018.

Theo UBND tỉnh Hà Giang, vị trí xây dựng điểm dừng chân ngắm toàn cảnh hẻm vực Tu Sản, Mã Pì Lèng nằm ngoài khu vực bảo vệ I và II của Danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng. Tuy nhiên theo Điều 36 Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 thì công trình này có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của danh thắng Mã Pì Lèng do đó cần có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Về hồ sơ, công trình chưa có cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư và cấp phép xây dựng. Trách nhiệm ban đầu thuộc UBND huyện Mèo Vạc.

Để xác minh cụ thể vụ việc trên, ngày 2-10 UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức kiểm tra công trình xây dựng tại khu vực Mã Pì Lèng, yêu cầu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 9-10.

Về giải quyết, xử lý vụ việc, tỉnh Hà Giang không bao che sai phạm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời khắc phục những sai phạm trong xây dựng công trình theo đúng các quy định của pháp luật.  Đối với các vấn đề về xác định ảnh hưởng cảnh quan, môi trường, tỉnh báo cáo xin ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mời các chuyên gia giúp đánh giá làm cơ sở để xử lý các vi phạm theo qui định.

N.H