Tới dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông…

Gồm 560 trang, cuốn sách tập hợp bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị, tổ chức, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, cung cấp quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và cách nhìn mới đầy sâu sắc, đầy tâm huyết của người đứng đầu Đảng và Nhà nước; đồng thời chọn lọc một số bài viết, ý kiến của các nhà nghiên cứu khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý, của bạn đọc trên cả nước phân tích, làm rõ cũng như bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao nội dung và giá trị tư tưởng ba bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đã được đăng tải trên Báo Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng.

Toàn cảnh buổi lễ.

Những vấn đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tập trung phân tích, gợi mở, trọng tâm là việc chuẩn bị văn kiện đại hội và công tác nhân sự, là cẩm nang đối với các cấp uỷ, tổ chức đảng, với cán bộ và đảng viên, nhất là những người trực tiếp tham mưu, giúp cấp uỷ chuẩn bị và tổ chức đại hội. 

Qua bài viết của bạn đọc đăng tải trên báo chí, cho thấy nhiều cấp uỷ đã kịp thời tổ chức nghiên cứu, quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu trong ba bài viết đến cán bộ, đảng viên và đặc biệt là đưa tinh thần đó vào quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn kiện đại hội và công tác chuẩn bị nhân sự. 

Nhờ đó, báo cáo chính trị của các cấp uỷ có chất lượng hơn, phần đánh giá về công tác xây dựng Đảng đầy đủ, sâu sắc hơn; báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành có tính chiến đấu cao hơn, làm rõ kết quả và những vấn đề cần quan tâm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, trách nhiệm của cấp uỷ trước những vấn đề đặt ra, không còn nặng nề về liệt kê thành tích hoặc trùng lặp với báo cáo chính trị như trước.

Các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không chỉ có giá trị đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, một phương pháp tư duy khoa học, biện chứng lịch sử; một cách nhìn, đánh giá mới trước mỗi vấn đề của Đảng, của đất nước và cuộc sống hàng ngày trước mỗi giai đoạn phát triển mới. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao sách tặng đại diện các đơn vị, thư viện.

Mỗi nội dung, mỗi cách đặt vấn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước như một lời nhắn nhủ từ đáy lòng của một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, có lối sống giản dị, hết mình vì Đảng, vì lợi ích của dân tộc, gần gũi nhân dân, được nhân dân quý mến, tin yêu. 

Chính những điều ấy như một lẽ tự nhiên đã thôi thúc bạn đọc bày tỏ tình cảm, nhận thức sâu sắc hơn những điều Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi gắm và có thêm bản lĩnh, niềm tin, ý thức, trách nhiệm trước mọi công việc của Đảng, của đất nước và nhân dân. 

Các bài viết chia sẻ của bạn đọc góp thêm tiếng nói đồng thuận làm cho thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lan toả rộng hơn, sâu hơn, đến với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Trong đó rõ nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, với từng lĩnh vực, từng ngành; là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức và cán bộ; về đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững kinh tế, chính trị, văn hoá... khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới phât triển nhanh và bền vững đất nước, v.v...

Cuốn sách “Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc” là tài liệu quý, không chỉ đối với các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong công tác chuẩn bị tổ chức, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng, mà còn giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân tìm hiểu sâu hơn về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng cũng như của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và vận dụng trong công tác của mình, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Hà Linh