Thánh Peter đang đứng ở cổng thiên đàng khi một người đàn ông bước tới.

- Chào mừng tới với thiên đàng, con trai của ta. Con đã làm gì với cuộc đời của mình?

- Con đã là một cảnh sát ạ. Người đàn ông lễ độ trả lời.

- Cảnh sát loại nào? - Thánh Peter hỏi.

- Con là cảnh sát phòng chống tệ nạn xã hội. Con đã không để ma túy rơi vào tay những đứa trẻ.

- Tuyệt lắm con trai của ta, chào mừng đến với thiên đàng. Xin mời thông quan.

Vài giây sau, người đàn ông thứ hai bước tới.

- Chào mừng tới với thiên đàng, con trai của ta. Con đã làm gì với cuộc đời của mình?

- Con đã là một cảnh sát ạ. Người đàn ông lễ độ trả lời.

- Cảnh sát loại nào? - Thánh Peter hỏi.

- Con là cảnh sát giao thông. Con giữ cho đường phố và các đại lộ an toàn cho người tham gia giao thông.

- Tốt quá con trai của ta, chào mừng đến với thiên đàng. Mời con qua cổng vào thiên đàng đi.

Vài giây sau, người đàn ông thứ ba bước tới:

 - Chào mừng tới với thiên đàng, con trai của ta. Con đã làm gì với cuộc đời của mình?

- Con đã là một cảnh sát ạ. Người đàn ông lễ độ trả lời.

- Cảnh sát loại nào? - Thánh Peter hỏi.

- Con là quân cảnh, thưa ngài".

- Tuyệt diệu con trai của ta! Ta phải đi vắng một lát, ngươi gác cổng cho ta nhé