Cảnh sát bắt một xe dừng lại trên đường cao tốc do chạy quá tốc độ. Khi anh hỏi bằng lái xe, người lái xe phản đối, "Quá tốc độ ư??? Nhưng thưa ông, tôi chỉ cố gắng giữ khoảng cách an toàn giữa xe tôi và cái xe đi sau tôi thôi"