Chúng tôi tính đi, tính lại, cuối cùng bà mẹ vợ đưa ra một giải pháp: khoai tây cho vào bếp, than để ngoài tiền sảnh, cá chép cho vào thùng tắm. Được đấy, còn khoản thỏ thì sao đây? Đưa chúng ra khỏi bếp, đương nhiên.

Nói thì dễ. Nhưng đưa đi đâu? Bàn đi, bàn lại, cuối cùng quyết định cho thỏ xuống tầng hầm. Nhưng ông nội đang ở đó. Giải quyết ông thế nào bây giờ? Hay là chuyển ông sang chỗ tivi, nhưng tivi  thì đặt ở đâu? Có thể chuyển tivi  sang chỗ đặt chiếc giường xếp của người thuê nhà. Có điều khi đã vậy thì nhét người thuê nhà vào chỗ nào? Người thuê nhà có thể cho ngủ trong thùng tắm, nhưng chỗ đó phần cá chép mất rồi.

Biết làm sao bây giờ? Tình hình quả là không lối thoát. Tết nhất đến nơi rồi, mà không có chỗ nào nhốt cá chép. Tính nát óc chúng tôi vẫn không tìm được phương cách. Đúng là chuyện đánh đố.

Thế rồi tình cờ giải pháp tự đến với chúng tôi.

Khi tôi đi làm về sớm hơn thường lệ, tôi thấy người thuê nhà đang ngủ với vợ tôi, nằm chỗ của tôi. Như vậy thì than chuyển từ thùng tắm ra tiền sảnh, khoai tây từ tiền sảnh cho vào bếp, thỏ cho xuống tầng hầm, ông nội chuyển từ tầng hầm vào chỗ vẫn để tivi , còn tivi  đặt ở chỗ người thuê nhà vẫn nằm.

- Còn tôi ở chỗ nào? - Chắc các bạn hỏi. - Tôi sao đây?

Tôi í à? Tôi đứng xếp hàng mua cá chép

Lê Bá Thự (dịch)