11h25 ngày 21/5, ti phường Chánh L, th xã Qung Ngãi (tnh Qung Ngãi), Công an th xã Qung Ngãi đã bt qu tang Bch Ngc Phước, 28 tui, xã Nghĩa Thun, huyn Tư Nghĩa cướp git 1 túi xách ca ch Lương Th Như Yến, 27 tui, phường Chánh L, th xã Qung Ngãi. Bước đầu Phước khai nhn ngoài v va gây ra, y đã thc hin chót lt 6 v cướp git, 2 v trm tài sn địa bàn huyn Tư Nghĩa, th xã Qung Ngãi. Công an th xã Qung Ngãi đang điu tra, m rng v án