3h ngày 8/11, t tun tra thuc Phòng Cnh sát bo v và H tr tư pháp Công an tnh Thanh Hoá tun tra trên tuyến quc l 47 thuc địa bàn phường Tân Sơn, Tp Thanh Hoá bt qu tang Lưu Đình Tâm, phường Đông V (Tp Thanh Hoá) và Tng Nguyên Thanh, th xã Bm Sơn đi 1 xe máy mang theo 1 bánh hê-rô-in, 4 viên ma tuý tng hp, 1 dao nhn, 1 đin thoi di động và 2,953 triu đồng