UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra công trình xây dựng có liên quan hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước và thành phố về an toàn trong xây dựng, an toàn giao thông; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật về an toàn lao động, an toàn trong thi công các công trình thoát nước.

Nếu để xảy ra tai nạn dẫn đến chết người, thiệt hại về tài sản sẽ xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự, trách nhiệm bồi thường đối với người đứng đầu có trách nhiệm trực tiếp, tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có văn bản yêu cầu đảm bảo an toàn trong xây dựng, an toàn giao thông khi thi công công trình xây dựng hệ thống thoát nước. Theo đó, UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư, nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện của UBND thành phố quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại TP Hà Nội.

N.Y.