17h ngày 6/6, Cnh sát 113 Công an tnh Cà Mau bt gi 1 v 14 đối tượng t chc đá gà ăn tin ti p 3, xã Tc Vân, thành ph Cà Mau, tang vt gi gm 6 con gà, 30 xe máy, 3 xe đạp, 3 đin thoi di động và 12.223.000 đồng. Công an tnh Cà Mau đang điu tra làm rõ, x