Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định: Trong các năm từ 2015 đến 2019 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Long Điền nhận hồ sơ tuyển sinh đầu vào đối với cấp học THCS hệ giáo dục thường xuyên nhưng không có chương trình, kế hoạch dạy học; không phân công giáo viên giảng dạy, không thực hiện kỳ kiểm tra nào. Nhằm hợp thức hóa việc xét công nhận tốt nghiệp THCS, Giám đốc Trung tâm đã chỉ đạo một số cán bộ của Trung tâm tạo lập giả hồ sơ, tài liệu cho các học viên.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đến những ai có liên quan, những học viên đã đăng ký học hệ bổ túc THCS tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Long Điền từ năm 2015 đến năm 2019, biết được những thông tin liên quan đến vụ án liên hệ đồng chí Trương Văn Tuấn, điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu, địa chỉ số 15 Trường Chinh, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; điện thoại liên hệ: 0936.807.272 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo.

PV