Công an quận Hoàng Mai thông báo, ai biết sự việc xảy ra thì đến Công an quận Hoàng Mai để phối hợp giải quyết.

XM