Ai là chủ sở hữu xe máy liên hệ với Công an quận Hoàng Mai để được giải quyết theo số điện thoại 02436425057 hoặc đồng chí Nguyễn Thanh Khánh theo số 0909270186.