Quá trình điều tra thu giữ 4 xe máy, gồm: 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng, BKS: 29E1 – 26569; SM: HC12E – 5624529; SK: RLHHC – 1215DY – 624566; 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng, BKS: 30M2 – 2424; SM: HC12E – 5061006; SK: RLHHC – 1212Y – 060858; 1 xe máy SH, màu xanh, BKS: 30N5 – 2513;SM: 006434; SK: 5006522; 1 xe máy SH, màu xanh, BKS: 30Z5 – 1354; SM: KF08E*5010610*KTGE1; SK: RLHKF 1100AY 101327. Toàn bộ 4 xe máy có biển kiểm soát không đúng với số khung, số máy nêu trên.

Đề nghị ai là chủ sở hữu xe máy nêu trên đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm, số 2 Tràng Thi gặp đồng chí Ngô Đức Long, số điện thoại 09638467930439396761 để giải quyết.

PV