Cụ thể:

1. Một xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter, sơn màu đỏ, số khung RLCJ5VT104Y065211, số máy 5VT65211

2. Một xe máy nhãn hiệu LISOHAKA, sơn màu xanh, số máy 00032738, số khung 032738.

Ai là chủ sở hữu phương tiện trên, đề nghị đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh, gặp đ/c Hà Minh Tuấn cán bộ điều tra (số điện thoại: 0987301104) để giải quyết. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không ai đến nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cand Online