Đơn vị, tổ chức, cá nhân là chủ của chiếc xe ôtô trên hoặc biết thông tin có liên quan đến chiếc ôtô nêu trên, đề nghị liên hệ hoặc thông tin đến Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội, địa chỉ tại số 40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 0439396322 để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có đơn vị, tổ chức, cá nhân nào đến giải quyết, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội sẽ làm thủ tục xử lý chiếc xe trên theo quy định của pháp luật.