- 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave Blade màu trắng đen; BKS: 29H1 - 846.56; có số khung: RLHJA 3648GY163987; số máy: JA36E0716525.

Các xe máy tìm chủ sở hữu.

- 1 xe máy nhãn hiệu Saphire màu trắng đen; BKS: 29V9 - 6942; có số khung: 30261003646; số máy: 0003646.

- 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ đen BKS: 29D1 - 633.68; số khung: 640712; số máy: 5640389.

- 1 xe máy nhãn hiệu Yamaha Mi ô màu đỏ; BKS: 17H8 - 7238; số khung: 013646; số máy: 013646.

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đề nghị ai là chủ sở hữu hợp pháp 4 xe máy nêu trên đến Công an quận Tây Hồ để giải quyết. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không ai đến, Công an quận Tây Hồ sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

PV