Theo thông tin ghi trên đơn vận đơn số 0004244, của Công ty cổ phần IQ Logistics, người gửi hàng hoá là Đoàn Thành Đồng, có số chứng nhân dân: 142141291, số điện thoại: 0962113568. 

Đề nghị ai là chủ sở hữu của số hàng hoá trên liên hệ với đồng chí Nguyễn Thanh Tú, SĐT 0936473923 để được giải quyết.

LC