Ai là chủ sở hữu của phương tiện trên đề nghị mang theo giấy tờ đến Công an phường Yên Sở, gặp đồng chí Tùng; SĐT: 0943101910 để giải quyết.