Do đối tượng điều khiển phương tiện bỏ trốn, nên chưa xác định được chủ sở hữu của số tang vật, phương tiện trên.

Để đảm bảo việc xử lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo đúng quy định, nay Công an huyện Thạnh Hóa thông báo ai là chủ sở hữu của tang vật, phương tiện trên, đến Công an huyện Thạnh Hóa để giải quyết. Nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, chủ sở hữu hợp pháp không đến nhận, Công an huyện Thạnh Hóa sẽ lập thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.
PV