Nội dung đơn liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh, nguyên là Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản than Đông Bắc – Xí nghiệp Chế biến kinh doanh than Hải Phòng thuộc Tập đoàn 319 Bộ Quốc phòng.
candonline