Thứ nhất là Bộ Tài chính đề xuất miễn lệ phí trước bạ đối với đất được giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Thứ hai, sẽ miễn lệ phí trước bạ đối với nhà, đất tái định cư. Thứ 3, miễn lệ phí trước bạ đối với xe chuyên dùng. 

Thứ 4, miễn lệ phí trước bạ vỏ của tàu, thuyền đánh bắt hải sản, và thứ 5 là miễn lệ phí trước bạ đối với nhà xưởng của cơ sở sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng sửa đổi cách tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy chuyển nhượng…

B.K