3h ngày 29/1, tại ki ốt bán chăn ga gối đệm cuả ông Trần Hữu Thanh, 47 tuổi ở xóm 13, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) xẩy ra cháy. Thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Nguyên nhân do thắp hương gây cháy