10h30 ngày 2/1, ôtô du lch loi 12 ch ngi bin s 25K-0193 do Lê Anh Vũ, 38 tui th xã Lai Châu (tnh Lai Châu) điu khin đi đến Km26 tnh l 132 thuc xã Dào San, huyn Phong Th (tnh Lai Châu) mt lái, lao xung vc, 3 người trên xe b thương