Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2014 đến năm 2016, ngoài nhiệm vụ quản lý sổ sách và chứng từ, Trang được Trung tâm Giám định Y khoa TP Hồ Chí Minh giao thêm nhiệm vụ lập chứng từ và thu phí. Nhận thấy sự lỏng lẻo trong quản lý của trung tâm trong khâu quản lý hồ sơ chứng từ, Trang nghĩ ra cách chiếm đoạt tiền của trung tâm.

Cụ thể, biên lai thu phí giao cho người nộp tiền thì Trang viết đúng số tiền đã thu. Riêng biên lai nộp lại trung tâm, Trang viết thấp hơn số tiền đã thu. Số tiền chênh lệch này Trang chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Qua rà soát khoảng 10.000 hồ sơ giám định trong 3 năm, cơ quan điều tra phát hiện có tới 2.184 hồ sơ có chênh lệch giữa chứng từ với biên lai lưu tại trung tâm. Hiện, Trang đã khắc phục toàn bộ số tiền gần 1 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

T.Hà