Ngày 8- 8, theo cơ quan tố tụng cho biết, TAND tỉnh Lạng Sơn dự kiến ngày 24-8 sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "tham ô tài sản" đối với 3 bị cáo gồm: Nông Thị Hiệu, 53 tuổi, nguyên trưởng phòng kế toán ngân quỹ Ngân hàng chi nhánh Tràng Định (ở tỉnh Lạng Sơn); Nguyễn Thị Huệ, 33 tuổi, nguyên kế toán viên kiêm giao dịch viên; Nguyễn Thị Hằng, 51 tuổi, nguyên thủ quỹ kiêm thủ kho chi nhánh Ngân hàng Tràng Định.

Theo cáo trạng, từ ngày 6-7-2012 đến ngày 17-4-2015, Nông Thị Hiệu có nhiệm vụ kiểm soát các giao dịch gửi, rút tiền của khách hàng và ký phát hành sổ tiết kiệm theo ủy quyền của Giám đốc Chi nhánh Tràng Định. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Hiệu cùng Huệ, Hằng đã không tuân thủ các quy định về gửi tiền và rút tiền của ngân hàng này, cùng nhau bàn bạc rút tiền sổ tiết kiệm của khách hàng.

Các đối tượng đã tất toán khống sổ tiết kiệm của khách hàng trước hạn bằng cách hạch toán (tất toán tiền gửi) trên hệ thống IPCAS. Hiệu, Huệ và Hằng đã thống nhất giao cho Huệ thực hiện giao dịch rút tiền trên hệ thống IPCAS, Huệ in ra chứng từ rút tiền, ký vào mục “giao dịch viên” và ký giả chữ ký của khách hàng trên chứng từ rồi chuyển cho Hiệu duyệt chi tất toán khống sổ tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt tiền.

Khi nhiều khách hàng mang sổ tiết kiệm đến thì đã bị tất toán nên đã tố cáo với ngân hàng. Bằng thủ đoạn nêu trên, ba bị can này đã chiếm đoạt của chi nhánh Tràng Định từ 39 sổ tiết kiệm với số tiền gần 2,9 tỉ và tiền lãi phát sinh phải trả là hơn 283 triệu đồng.

Ngoài ra, 3 bị can còn thực hiện việc hạch toán số tiền khách hàng gửi vào IPCAS ít hơn số tiền khách hàng thực gửi để chiếm đoạt số tiền của ngân hàng. Khi khách gửi tiền tiết kiệm, Nguyễn Thị Huệ hướng dẫn khách viết giấy gửi tiền rồi giữ lại giấy gửi tiền để theo dõi, Huệ viết giấy gửi tiền giả ghi số tiền ít hơn số tiền khách thực gửi, ký giả chữ ký khách hàng hoặc yêu cầu khách hàng ký vào giấy gửi tiền song không có nội dung (nội dung do Huệ ghi sau) khớp với số tiền đã hạch toán vào máy rồi đăng ký vào hệ thống IPCAS số tiền trên giấy gửi tiền cho Huệ lập.

Để che giấu hành vi, Huệ vẫn in phát hành sổ tiết kiệm với số tiền ghi trên sổ tiết kiệm đúng với số tiền khách hàng thực gửi. Bằng thủ đoạn trên, các bị can chiếm đoạt của chi nhánh Tràng Định từ 43 sổ tiết kiệm với số tiền là hơn 4,1 tỉ đồng và lãi phát sinh chi nhánh Tràng Định là hơn 66,7 triệu đồng.

Như vậy, 3 bị can đã chiếm đoạt của chi nhánh Tràng Định từ 82 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 7 tỷ đồng. Trong đó, Hiệu chiếm đoạt gần 775 triệu đồng; Huệ chiếm đoạt gần 337 triệu đồng; Hằng chiếm đoạt gần 748 triệu đồng, còn hơn 5,4 tỉ đồng ba bị can đã sử dụng để chơi lô, đề chung. Mỗi lần chơi lô đề, các đối tượng thường "đốt" từ 2,5 triệu đồng đến 25 triệu đồng.

Đào Minh Khoa