* 22h ngày 6/6, ti ga Lào Cai, Tp Lào Cai, Phòng Cnh sát điu tra ti phm v trt t qun lý kinh tế và chc v Công an tnh Lào Cai phát hin, thu gi 1.200 đĩa VCD ca Trn Th La, 45 tui, t 9, phường Lào Cai, Tp Lào Cai. Toàn b s đĩa được nhp lu t Trung Quc v. Công an tnh đang làm rõ để x lý.

* 16h ngày 6/6, Công an phường 4, qun 6 (Tp H Chí Minh) kim tra nhà s 185 Bãi Sy, phường 4, qun 6 do Trn Thu, 43 tui, phường 4, qun 6 làm ch kinh doanh, lp biên bn tm gi 880 cái rc giy, 2.620 chiếc bút xoá, 1.080 l h dán, 3.260 bng xoá kéo, 332 hp kp giy nha, 1.583 chiếc compa, 430 cái máy bm, 858 hp đựng bút, 249 lng đèn, 120 cái hp bút có máy tính, 3.400 bút lông do Trung Quc sn xut không có chng t hp l. Công an qun đang làm rõ để x