23h35' ngày 22/7, ti khu 7 tng thuc t 26 khu 2 , phường Vĩnh Nim , qun Lê Chân, t tun tra ca công an phường Vĩnh Nim và bo v dân ph đang làm nhim v nghe tiếng hô cướp , ngay lp tc t tun tra chy đến phát hin 1 người nm dưới đất đưa đến bnh vin cp cu đã chết. Bước đầu xác định, nn nhân là anh Lương Ngc Hưng, 40 tui s 60 Đà Nng, phường Lc Viên, qun Ngô Quyn, tm trú ti 15/16 phường Vĩnh Nim, qun Lê Chân, hin anh Hưng đang làm ngh xe ôm, tài sn b cướp 1 xe TUPITEN Trung Quc, bin kim soát 16 L7 - 2790. Công an Hi Phòng đang trin khai lc lượng truy bt hung th để x