Trả lời: Căn cứ Điều 21 Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22-10-2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi tại Nghị định 65/2015/NĐ-CP ngày 7-8-2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục thì đối với hành vi vi phạm quy định về kỷ luật người học, ngược đãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học bị xử lý vi phạm hành chính như sau:

1.Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi kỷ luật buộc người học thôi học không đúng quy định.

2.Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ngược đãi, xâm phạm thân thể người học.

3.Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ giảng dạy từ 1 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

4.Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ các quyết định trái pháp luật và khôi phục quyền học tập của người học đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này. Ngoài ra, hành vi đánh đập, ngược đãi học sinh còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Thạc sỹ, luật sư Quản Văn Minh (Công ty Luật số 5 – Quốc gia, website: www.luatsuvietnam.vn)