20h30 ngày 4/6, Lê Văn Thch, 24 tui, Hoàng Ngc Đip, 23 tui và Dương Văn Thêm, 25 tui đều thôn Mc Động, xã Liên Mc, huyn Thanh Hà (tnh Hi Dương) đến xóm 14, thôn Mc Th, xã Liên Mc chơi. Trên đường đi xảy ra va chm vi Nguyn Duy Phương, 28 tui và Nguyn Quang Chiến, 30 tui (đều xóm 14, thôn Mc Th, xã Liên Mc). Dương Văn Thêm đã ly dao nhn đâm Nguyn Duy Phương làm Phương b thương nng và chết trên đường đi  cp cu. Công an địa phương đã bt gi Thêm